Γλώσσα:

Διάχυση – Προβολή

Παραγωγή εποπτικού υλικού για το Μουσείο της Λίμνης Κάρλας – SPECTRAtech Α.Ε.

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε σε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού του έργου «Μέσα Ερμηνείας Εργων Ανάδειξης Περιβάλλοντος Λίμνης Κάρλας». Για τη δημιουργία αφενός της μόνιμης έκθεσης του Εκθεσιακού Κέντρου Φυσικής Ιστορίας και  Πολιτισμού και αφετέρου της μόνιμης έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης με σκοπό την ανάδειξη, ερμηνεία…
Περισσότερα...

Υποστήριξη συμμετοχής στην έκθεση Digital Construction Expo Forum – 3D Printing Solutions

Περιβάλλον έργου: Η 3D Printing Solutions προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Υποστήριξη της συμμετοχής της εταιρείας στην έκθεση Digital Construction Expo – Forum» η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τη διοργάνωση INDELEX & SMART HOME Expo από 11 έως 13 Μαϊου 2019 στο εκθεσιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό. Στο επίκεντρο της Digital Construction βρέθηκε η αξιοποίηση της…
Περισσότερα...

Παροχή υπηρεσιών για το Μουσικό Φεστιβάλ Schoolwave 2018 και 2019 – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη στήριξη της διοργάνωσης του Μουσικού Φεστιβάλ Schoolwave 2018 και 2019».   Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την υλοποίηση των εξής: παροχή υπηρεσιών  ηχητικής - φωτιστικής κάλυψης και προβολής του φεστιβάλ εγγραφή εικόνας και…
Περισσότερα...

Παροχή υπηρεσιών για το 19ο FINAL FOUR ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2017 καλαθοσφαιριστών με καρότσι – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση του 19ου FINAL FOUR ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2017 καλαθοσφαιριστών με καρότσι» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο κλειστό Γυμναστήριο «ΜΕΤΣ» στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017. Το έργο αναλυόταν στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες: Ομάδα Α: Μετακινήσεις - μεταφορές αθλητών Ομάδα Β: Ένδυση Ομάδα…
Περισσότερα...

Αναμνηστικά και υπηρεσίες διαμονής για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018 της Π.Ε.Α.Α.». Το έργο αναλυόταν στις ακόλουθες δώδεκα ομάδες: Ομάδα Α: Σχεδιασμός και εκτύπωση επικοινωνιακού υλικού και επαίνων Ομάδα Β: Υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης Ομάδα Γ: Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης Ομάδα…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες ηχητικής/φωτιστικής κάλυψης και διαμονές – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση τριών αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018 αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α.». Το έργο αναλυόταν στις ακόλουθες εφτά ομάδες: Ομάδα Α: Σχεδιασμός και εκτύπωση επικοινωνιακού υλικού Ομάδα Β: Υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης Ομάδα Γ: Προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, αναμνηστικών Ομάδα Δ: Προμήθεια…
Περισσότερα...

Μετάλλια, κύπελλα και αναμνηστικά τριών αθλητικών εκδηλώσεων – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση τριών αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018 αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α.». Το έργο αναλυόταν στις ακόλουθες τρεις ομάδες: Ομάδα Γ: Προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, αναμνηστικών Ομάδα ΣΤ: Υπηρεσίες μεταφοράς αθλητών Ομάδα Ζ: Προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο…
Περισσότερα...

Ανασχεδιασμός και αναβάθμιση της ιστοσελίδας freeathens44 – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση εργασιών ανασχεδιασμού και αναβάθμισης της ιστοσελίδας “free Athens 1944”. Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε τη συμπλήρωση, τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση της ιστοσελίδας “free Athens 1944” και συγκεκριμένα τις εξής εργασίες: ενημέρωση της ιστοσελίδας με δεδομένα (κείμενα, φωτογραφίες, πρόγραμμα εκδηλώσεων…
Περισσότερα...

Παροχή υπηρεσιών εστίασης στο πλαίσιο του EURAXESS TOP IV – ΕΚΕΤΑ

Περιβάλλον έργου: Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EURAXESS TOP IV - Open EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimise the services of all partners in an innovative and open EURAXESS (686133)» διοργάνωσε συνάντηση του έργου στο Βόλο, στις 11-12 Ιουνίου 2019. Το έργο αναλυόταν στις…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης και ξενάγηση στο πλαίσιο του EURAXESS TOP IV – ΕΚΕΤΑ

Περιβάλλον έργου: Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EURAXESS TOP IV - Open EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimise the services of all partners in an innovative and open EURAXESS (686133)» διοργάνωσε τη 2η συνάντηση του έργου στη Θεσσαλονίκη, στις 03-04 Οκτωβρίου 2019. Αντικείμενο έργου:…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης έργου στο πλαίσιο του STARGATE – ΕΚΕΤΑ

Περιβάλλον έργου: Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Αγροτεχνολογίας & Βιο-οικονομίας (ΙΒΟ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «reSilienT fARminG by Adaptive microclimate managEment - STARGATE» διοργάνωσε συνάντηση έργου (kick-Off meeting) στη Θεσσαλονίκη, στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2019. Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο STARGATE φιλοδοξεί να αναπτύξει μια μεθοδολογία έξυπνης, πολυεπίπεδης και…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες εστίασης κατά τη διάρκεια ημερίδας για την κουνουποκτονία – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Δράσεις για την καταπολέμηση των κουνουπιών στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών» την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 3 του Πα.Δ.Α. Αντικείμενο έργου: Στο πλαίσιο της παραπάνω εκδήλωσης η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών εστίασης (coffee break) για 150 άτομα.
Περισσότερα...

Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής υλικών καμπάνιας – ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ

Περιβάλλον έργου: Η «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Δημιουργικές υπηρεσίες υλικών για καμπάνιες και παραγωγή των υλικών καμπάνιας» στο πλαίσιο του 2ου υποέργου «Δράσεις εμψύχωσης, υποστήριξης και δημοσιότητας, της ΟΤΔ 'ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ' της πράξης «Αμοιβές προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και λοιπών συνεργατών για τη…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες διερμηνείας στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των εκδηλώσεων για τις γενοκτονίες Αρμενίων, Ποντίων και Ελλήνων της Μικράς Ασίας για το έτος 2019» το οποίο αναλυόταν στις ακόλουθες έξι ομάδες: ΟΜΑΔΑ 1: Σχεδιασμός και εκτύπωση επικοινωνιακού υλικού ΟΜΑΔΑ 2: Φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ΟΜΑΔΑ 3: Μικροφωνική - ηχητική κάλυψη ΟΜΑΔΑ 4: Εστίαση ΟΜΑΔΑ…
Περισσότερα...

Κύπελλα και υπηρεσίες catering για το 5ο Athens Rally Sprint «Αγ. Μερκούριος» – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών στους συμμετέχοντες του αγώνα με την ονομασία 5o Athens Rally Sprint Άγιος Μερκούριος». Το 5o Athens Rally Sprint «Άγιος Μερκούριος» που διεξήχθη στον Άγιο Μερκούριο Αττικής το Σάββατο 21 Απριλίου 2017, διοργανώθηκε από το Αθλητικό Σωματείο Συνδέσμου Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου (Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α.) και την Ελληνική Λέσχη…
Περισσότερα...

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο