Γλώσσα:

Διάχυση – Προβολή

Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης έργου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του «INVID» – ΕΚΕΤΑ

Περιβάλλον έργου: Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INVID - In Video Veritas Verification of Social Media Video Content for the News Industry» διοργάνωσε συνάντηση έργου στις Βρυξέλλες, στις 4 Μαρτίου 2019. Το έργο InVID αναπτύσσει επιμέρους τεχνολογίες και μια σείρα…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες εστίασης κατά την υλοποίηση επιμορφώσεων σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Περιβάλλον έργου: Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προχώρησε στην ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά την υλοποίηση επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών για την περιγραφική αξιολόγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Γ’ και Δ’ κύκλος) της δράσης 1 «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση» της πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες οργάνωσης εκδήλωσης στο πλαίσιο του «ClusterFY» – ΕΚΕΤΑ

Περιβάλλον έργου: Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Fostering Clusters’ Interregional Collaboration and Integration into International Value Chains - ClusterFY», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του προγράμματος «Interreg Europe» - Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο «PGI02158» οργάνωσε τριήμερη συνάντηση εργασίας από…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης έργου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του «FINESOL» – ΕΚΕΤΑ

Περιβάλλον έργου: Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Αγρο- τεχνολογίας & Βιο-οικονομίας (ΙΒΟ), διοργάνωσε συνάντηση (review meeting) στο πλαίσιο του έργου «FINESOL: Assembly of miniaturized PCBs by using low cost hyper-fine solder powders» στις Βρυξέλλες, στις 27-28 Μαΐου 2019. Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες εστίασης στο πλαίσιο συνάντησης του «infra4Dfuture» – ΕΚΕΤΑ

Περιβάλλον έργου: Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Infrastructure for the Future- infra4Dfuture» διοργάνωσε συνάντηση εργασίας στην Αίθουσα Ζέφυρος του ΕΚΕΤΑ, στη Θεσσαλονίκη, στις 2 & 3 Μαΐου 2019.   Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο της συνάντησης…
Περισσότερα...

Οργάνωση συνάντησης στο πλαίσιο του «EuroMix» (Horizon 2020) – Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Περιβάλλον έργου: Το Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου διοργάνωσε μια συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EuroMix» (Horizon 2020) στην Αθήνα, το διάστημα 23 έως 25 Απριλίου 2018.   Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την υλοποίηση των εξής: Ενοικίαση κατάλληλης αίθουσας στο ξενοδοχείο Royal Olympic Παροχή coffee breaks &…
Περισσότερα...

Υπηρεσία παραγωγής έντυπου υλικού – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών

Περιβάλλον έργου: Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 20-12-2017». Το έργο αναλυόταν στις ακόλουθες οχτώ ομάδες: ΟΜΑΔΑ Α: Προβολή σποτ ΟΜΑΔΑ Β: Έντυπο υλικό ΟΜΑΔΑ Γ: Ζωντανή μετάδοση ΟΜΑΔΑ Δ: Δαπάνες καλλιτεχνικών συγκροτημάτων…
Περισσότερα...

Προβολή πολιτιστικής εκδήλωσης «3ο Δημοτικό Φεστιβάλ Κυθήρων – Ταξίδι στα Κύθηρα» – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ηχητική/φωτιστική κάλυψη και για την προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργάνωσε η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Αίγινας, το Δήμο Πόρου, το Δήμο Κυθήρων, το Δήμο Σαλαμίνας και το Δήμο Σπετσών το 2017. Το έργο αναλυόταν στις ακόλουθες οχτώ…
Περισσότερα...

Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Προγράμματος PACES – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Περιβάλλον έργου: Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προχώρησε το Σεπτέμβριο του 2017 στην ανάθεση προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος «Preparedness for Appropriate accommodation in Emergency Shelters» (PACES) στόχος του οποίου ήταν η ενδυνάμωση της ετοιμότητας και της συνεργασίας για άμεση απόκριση και μείωση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της ετοιμότητας…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες σχεδιασμού & εκτύπωσης προσκλήσεων συναυλίας – Περιφέρεια Αττικής

Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ ανέλαβε τη δημιουργία προσκλήσεων για τη συναυλία του Γιάννη Μαρκόπουλου στο Θέατρο Βράχων - Μελίνα Μερκούρη η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2017 στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του παραπάνω έργου υλοποιήθηκαν τα εξής: Γραφιστικός σχεδιασμός της πρόσκλησης. Εκτύπωση 3.500 τεμαχίων. ΔΕΙΓΜΑ…
Περισσότερα...

Ψηφιοποίηση αρχείου ταινιών Πολεμικής Αεροπορίας – Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Περιβάλλον έργου: Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας προχώρησε σε διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου ψηφιοποίησης του ιστορικού αρχείου ταινιών Π.Α. Οι ταινίες (16mm και 36mm) που διαθέτει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αφορούν τις δεκαετίες 60 – 80 και έχουν προβληθεί σε ποικίλες διαφορετικές µηχανές στο πέρασµα των χρόνων µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρηµένες και…
Περισσότερα...

Επικοινωνιακή καμπάνια για την επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Χολαργού – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών επικοινωνιακής καμπάνιας με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Χολαργού». Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου υλοποίησε τα εξής: Σχεδιασμό και παραγωγή ενημερωτικής αφίσας (500 τεμάχια, Α3 διάσταση, τριχρωμία, εκτύπωση σε χαρτί 300 γραμμαρίων)…
Περισσότερα...

Ειδικός εξοπλισμός και υπηρεσίες στο πλαίσιο του ACCSEL – ΟΛΠΑ ΑΕ

Περιβάλλον έργου: Οι οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών συνέβαλαν στην όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων με κύρια συνιστώσα αυτήν της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μια σημαντική παράμετρος αυτής της ποιότητας αποτελεί αναμφίβολα και ο βαθμός προσβασιμότητας όλων όσων ενδιαφέρονται σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και ειδικότερα των ατόμων με – παροδικού ή…
Περισσότερα...

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο