Γλώσσα:

Διάχυση – Προβολή

Ενίσχυση της Αναγνωρισιμότητας Εταιρικής Ταυτότητας μέσω σχεδιασμού διαδικτυακής προώθησης – BigRep ONE

Περιβάλλον έργου: Η εταιρεία BigRep ONE προχώρησε στην ανάθεση υπηρεσιών ενίσχυση της Αναγνωρισιμότητας Εταιρικής Ταυτότητας μέσω σχεδιασμού διαδικτυακής προώθησης. Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου προχώρησε στις εξής ενέργειες:
Περισσότερα...

Δημιουργία προωθητικών βίντεο – ITYE

Περιβάλλον έργου: Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ITYE) Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης Etwinning 2016 - ΕΥΥ» που διοργανώθηκε στην Πάτρα στις 25 - 27 Νοεμβρίου 2016 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους, προχώρησε στην ανάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών για…
Περισσότερα...

Υποστήριξη της συνδιοργάνωσης του 21ου Παγκοσμίου Συνεδρίου AIMS 2016 – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη της συνδιοργάνωσης του 21ου Παγκόσμιου Συνεδρίου AIMS 2016 το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10 με 12 Νοεμβρίου 2016. Το έργο αναλυόταν στις ακόλουθες εφτά ομάδες: Ομάδα Α: Μεταφορές συμμετεχόντων με ταξί Ομάδα Β: Μεταφορές συμμετεχόντων με mini bus…
Περισσότερα...

Οργάνωση ημερίδων και εβδομάδας ενημέρωσης κοινού στο πλαίσιο του Adapt2Change – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περιβάλλον έργου: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχώρησε στην ανάθεση της «Διοργάνωσης Ημερίδων/Συνεδρίων» για τις ανάγκες του  έργου "Adapt agricultural production to climate change and limited water supply" (Adapt2Change) το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των έργων LIFE + Environment Policy and Governance. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης δύο ημερίδων και μιας εβδομάδας ενημέρωσης κοινού…
Περισσότερα...

Παραγωγή ντοκιμαντέρ και διανομή στα ΜΜΕ – ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης

Περιβάλλον έργου: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Παραγωγή Βίντεο Ντοκιμαντέρ και Διανομή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "The Condense Managing System: Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater". Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την…
Περισσότερα...

Εκτύπωση υποστηρικτικού υλικού εκδήλωσης στο πλαίσιο του AdrihealthMob – Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου

Περιβάλλον έργου: Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προχώρησε σε διαγωνισμό προμήθειας υπηρεσιών εκτύπωσης υποστηρικτικού υλικού της εκδήλωσης "International Workshop one-Health & e-Care Platform" η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 30-31 Μαϊου 2016 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Adriatic model of sustainable mobility in the health and care sector" (AdrihealthMob) το οποίο συγχρηματοδοτείται…
Περισσότερα...

Οργάνωση διημερίδας στο πλαίσιο της πράξης Αρχιμήδης ΙΙΙ – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΕΛΚΕ

Περιβάλλον έργου: Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Διοργάνωση διημερίδας» στο πλαίσιο του υποέργου 01: «Κεντρική δράση» της πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS 383592 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους…
Περισσότερα...

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο