Γλώσσα:

Διάχυση – Προβολή

Υπηρεσία παραγωγής έντυπου υλικού – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών

Περιβάλλον έργου: Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 20-12-2017». Το έργο αναλυόταν στις ακόλουθες οχτώ ομάδες: ΟΜΑΔΑ Α: Προβολή σποτ ΟΜΑΔΑ Β: Έντυπο υλικό ΟΜΑΔΑ Γ: Ζωντανή μετάδοση ΟΜΑΔΑ Δ: Δαπάνες καλλιτεχνικών συγκροτημάτων…
Περισσότερα...

Προβολή πολιτιστικής εκδήλωσης «3ο Δημοτικό Φεστιβάλ Κυθήρων – Ταξίδι στα Κύθηρα» – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ηχητική/φωτιστική κάλυψη και για την προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργάνωσε η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Αίγινας, το Δήμο Πόρου, το Δήμο Κυθήρων, το Δήμο Σαλαμίνας και το Δήμο Σπετσών το 2017. Το έργο αναλυόταν στις ακόλουθες οχτώ…
Περισσότερα...

Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Προγράμματος PACES – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Περιβάλλον έργου: Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προχώρησε το Σεπτέμβριο του 2017 στην ανάθεση προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος «Preparedness for Appropriate accommodation in Emergency Shelters» (PACES) στόχος του οποίου ήταν η ενδυνάμωση της ετοιμότητας και της συνεργασίας για άμεση απόκριση και μείωση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της ετοιμότητας…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες σχεδιασμού & εκτύπωσης προσκλήσεων συναυλίας – Περιφέρεια Αττικής

Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ ανέλαβε τη δημιουργία προσκλήσεων για τη συναυλία του Γιάννη Μαρκόπουλου στο Θέατρο Βράχων - Μελίνα Μερκούρη η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2017 στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του παραπάνω έργου υλοποιήθηκαν τα εξής: Γραφιστικός σχεδιασμός της πρόσκλησης. Εκτύπωση 3.500 τεμαχίων. ΔΕΙΓΜΑ…
Περισσότερα...

Ψηφιοποίηση αρχείου ταινιών Πολεμικής Αεροπορίας – Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Περιβάλλον έργου: Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας προχώρησε σε διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου ψηφιοποίησης του ιστορικού αρχείου ταινιών Π.Α. Οι ταινίες (16mm και 36mm) που διαθέτει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αφορούν τις δεκαετίες 60 – 80 και έχουν προβληθεί σε ποικίλες διαφορετικές µηχανές στο πέρασµα των χρόνων µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρηµένες και…
Περισσότερα...

Επικοινωνιακή καμπάνια για την επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Χολαργού – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών επικοινωνιακής καμπάνιας με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Χολαργού». Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου υλοποίησε τα εξής: Σχεδιασμό και παραγωγή ενημερωτικής αφίσας (500 τεμάχια, Α3 διάσταση, τριχρωμία, εκτύπωση σε χαρτί 300 γραμμαρίων)…
Περισσότερα...

Ειδικός εξοπλισμός και υπηρεσίες στο πλαίσιο του ACCSEL – ΟΛΠΑ ΑΕ

Περιβάλλον έργου: Οι οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών συνέβαλαν στην όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων με κύρια συνιστώσα αυτήν της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μια σημαντική παράμετρος αυτής της ποιότητας αποτελεί αναμφίβολα και ο βαθμός προσβασιμότητας όλων όσων ενδιαφέρονται σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και ειδικότερα των ατόμων με – παροδικού ή…
Περισσότερα...

Ενίσχυση της Αναγνωρισιμότητας Εταιρικής Ταυτότητας μέσω σχεδιασμού διαδικτυακής προώθησης – BigRep ONE

Περιβάλλον έργου: Η εταιρεία BigRep ONE προχώρησε στην ανάθεση υπηρεσιών ενίσχυση της Αναγνωρισιμότητας Εταιρικής Ταυτότητας μέσω σχεδιασμού διαδικτυακής προώθησης. Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου προχώρησε στις εξής ενέργειες:
Περισσότερα...

Δημιουργία προωθητικών βίντεο – ITYE

Περιβάλλον έργου: Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ITYE) Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης Etwinning 2016 - ΕΥΥ» που διοργανώθηκε στην Πάτρα στις 25 - 27 Νοεμβρίου 2016 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους, προχώρησε στην ανάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών για…
Περισσότερα...

Υποστήριξη της συνδιοργάνωσης του 21ου Παγκοσμίου Συνεδρίου AIMS 2016 – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη της συνδιοργάνωσης του 21ου Παγκόσμιου Συνεδρίου AIMS 2016 το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10 με 12 Νοεμβρίου 2016. Το έργο αναλυόταν στις ακόλουθες εφτά ομάδες: Ομάδα Α: Μεταφορές συμμετεχόντων με ταξί Ομάδα Β: Μεταφορές συμμετεχόντων με mini bus…
Περισσότερα...

Οργάνωση ημερίδων και εβδομάδας ενημέρωσης κοινού στο πλαίσιο του Adapt2Change – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περιβάλλον έργου: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχώρησε στην ανάθεση της «Διοργάνωσης Ημερίδων/Συνεδρίων» για τις ανάγκες του  έργου "Adapt agricultural production to climate change and limited water supply" (Adapt2Change) το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των έργων LIFE + Environment Policy and Governance. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης δύο ημερίδων και μιας εβδομάδας ενημέρωσης κοινού…
Περισσότερα...

Παραγωγή ντοκιμαντέρ και διανομή στα ΜΜΕ – ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης

Περιβάλλον έργου: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Παραγωγή Βίντεο Ντοκιμαντέρ και Διανομή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "The Condense Managing System: Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater". Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την…
Περισσότερα...

Εκτύπωση υποστηρικτικού υλικού εκδήλωσης στο πλαίσιο του AdrihealthMob – Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου

Περιβάλλον έργου: Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προχώρησε σε διαγωνισμό προμήθειας υπηρεσιών εκτύπωσης υποστηρικτικού υλικού της εκδήλωσης "International Workshop one-Health & e-Care Platform" η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 30-31 Μαϊου 2016 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Adriatic model of sustainable mobility in the health and care sector" (AdrihealthMob) το οποίο συγχρηματοδοτείται…
Περισσότερα...

Οργάνωση διημερίδας στο πλαίσιο της πράξης Αρχιμήδης ΙΙΙ – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΕΛΚΕ

Περιβάλλον έργου: Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Διοργάνωση διημερίδας» στο πλαίσιο του υποέργου 01: «Κεντρική δράση» της πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS 383592 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους…
Περισσότερα...

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο